En mur av taushet

Inger Anne Lillebø
journalist i Avisa Nordland

Inger Anne Lillebø journalist i Avisa Nordland Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerJeg har brukt deler av helga til å lese Stavanger Aftenblads 64-siders reportasjeserie «Glassjenta». En reportasje som gir oss et svært sjeldent innblikk i hva som skjer med et barn etter at barnevernet har overtatt omsorgen.

Det er en forferdelig historie avisa bretter ut. Den er så utrolig viktig også fordi den har åpnet opp for et svært sjeldent innsyn.

Barnevernet uttaler seg ikke offentlig i enkeltsaker. Begrunnelsen er å beskytte barna. Det har derfor blitt nærmest umulig for media å kontrollere hva barnevernet driver med i enkeltsaker.

Som journalist har jeg blitt kontaktet av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Ofte går vi ikke videre i disse sakene fordi årsaken til omsorgsovertakelsen er åpenbar. Men når vi velger å publisere, etter nøye overveielser, kan historien bli ensidig fordi barnevernet tviholder på taushetsplikten.

I Aftenbladets sak om Ida, hadde jenta selv opphevet taushetsplikten, og invitert avisa inn i hennes liv. Ida hadde gått til rettssak mot barnevernet for å få slutt på tvangsplasseringen.

Vi snakker om ei 15–16 år gammel jente, som før barnevernet overtok omsorgen, ikke hadde atferdsproblemer. Men som i løpet av halvannet år ble, ifølge Aftenbladet, utsatt for minst 87 tvangsinngrep på institusjon. Minst 24 ganger ble hun lagt i håndjern av politiet. Minst 40 ganger forsøkte hun å ta sitt eget liv.

Var bruken av tvang årsaken til Idas atferdsproblemer?

For å finne ut av dette var det helt nødvendig med innsyn, og at journalisten fikk følge rettssaken Ida hadde anlagt. Men ingen har hørt om at en journalist får overvære en barnevernssak som føres for lukket rett.

«Det var ikke for ingenting at selv barnevernsledere omtalte barnevernet som «De hemmelige tjenestene», skriver journalist Thomas Ergo i reportasjen.

Så kom den sensasjonelle avgjørelsen i Haugesund tingrett:

«Etter rettens vurdering er det viktig for allmennheten å få innblikk i hvordan saker av denne karakter behandles i rettsapparatet».

Journalisten fikk følge rettssaken. Sykehus, fylkesmenn, politi og kommune ga innsyn etter grundige juridiske vurderinger av jentas rett til å oppheve taushetsplikten. En etat sa imidlertid nei, det var det statlige barnevernet ved Bufetat. Dermed fikk ikke avisa vite grunnlaget for Bufetats vedtak.

Håpet nå er at Aftenbladets formidable jobb skaper presedens, og at barnevernet ser nytten av å endre på innsynsnekten. Som barnevernsjefen i Karmøy kommune sier i reportasjen:

«Barnevernet har et utrolig stort ansvar. Samfunnet har ikke vondt av å se hvordan det er.»

Håpet nå er at Aftenbladets formidable jobb skaper presedens.

Artikkeltags