Alarmen går innen barnevernet i Bodø. Igjen. Siden nyttår har barnevernet måttet fjerne 19 barn fra sine hjem og sine foreldres omsorg. I mange tilfeller dreier det seg om svært alvorlig voldsbruk og overgrep mot barna.

Det er uklart hva som er årsaken til så mange tilfeller akkurat nå, og om dette vil jevne seg ut i løpet av året. Det kan være at antallet tilfeller reelt sett ikke er høyere enn før, men at mennesker i barnas omgivelser er blitt flinkere til å melde fra. Det kan skyldes at barnevernet griper raskere inn enn før. Det kan være en tilfeldig opphopning.

Vi vet ikke sikkert, men uansett er det en helt uakseptabel utvikling, som må stoppes. Ikke minst ettersom den kommer på toppen av stadige kriser innen barnevernet de siste årene, og et økende etterslep av saker barnevernet i Bodø ikke rekker å behandle raskt nok.

Det kan være mange årsaker til at barnevernet i Bodø er havnet der de er. Det er ikke sikkert økt tilførsel av ressurser er nok til alene å løse krisen. Her må man se på både organisering, kompetanse, samarbeidsforhold og andre sider ved den jobben som gjøres.

Men på kort sikt kommer kommunen ikke unna også å tilføre avdelingen flere ressurser, både i form av penger og personell.

Sykefraværet er allerede skremmende høyt, og alternativet til flere ressurser er å ta penger fra det forebyggende arbeidet for å løse den akutte krisen. Det vil være det man gjerne betegner som å «pisse i buksa for å holde varmen».

Signalene fra politikerne er at det vil barnevernet få. Det er bra, men ikke nok. Det trengs også en mer grunnleggende gjennomgang av måten barnevernet i Bodø er organisert og fungerer på.

Bodø er riktignok ikke alene om å ligge etter de frister fylkesmannen har satt, men er åpenbart klassens «versting». Det må ha en forklaring, ut over det at man har mindre ressurser enn alle andre.

 Eller må det det? Kanskje er forklaringen Bodøs størrelse og rolle som fylkeshovedstad, som krever ekstra ressurser.

Poenget er at det vet vi egentlig ikke. Dermed risikerer politikerne å bruke mer og mer ressurser, uten egentlig å få det utbyttet de burde.