Hvis du har barn under seks år, har du nå fått 47 kroner mer å rutte med i måneden. Er barnet ditt eldre, er økningen på 29 kroner.

Nye satser for barnetrygden gjør svært lite forskjell. Dersom barnetrygden skal redusere familiefattigdommen trengs både prisjustering og en grundig gjennomgang av kunstige aldersskiller.

31. mars fikk barnefamilier utbetalt de nye satsene for barnetrygd, slik de ble framforhandlet i statsbudsjettet for 2023. Det er et skritt i riktig retning, men det må være lov å påpeke at disse summene ikke er omveltende for noens hverdag.

Forskjellsbehandling gir lite mening

Økningen i barnetrygden er i seg selv så lav at det neppe vil gjøre stor forskjell for noen barnefamilier. I tillegg er forskjellen mellom aldersgruppene merkelig stor. Når barnet ditt fyller sju år, faller barnetrygden med 640 kroner i måneden. Få foreldre vil være enige i at det er såpass mye billigere å ha en sjuåring enn en seksåring i hus. Dersom man fortsetter å prisjustere barnetrygden uten å øke satsene, blir avstanden mellom aldersgruppene stadig større.

Det var KrF som i 2020 og 2021 fikk gjennomslag for å øke satsene for barn under seks år. Det var viktig, men det skapte også en ubalanse i barnetrygden som dagens regjering har videreført. Det er få holdepunkter for den kunstige seksårsgrensen. Forbruksforskningsinstituttet SIFO peker for eksempel på at barna er dyrest når de er mellom sju og ni år. Alle som har hatt tenåringer i hus, vet også at budsjettene til mat, klær og aktiviteter øker med alderen.

En kraftig prisjustering må til

Det finnes bred enighet om at barnetrygden er viktig, og at man vil bruke den som et instrument i kampen mot økende familiefattigdom. Det er imidlertid ikke småpengene i statsbudsjettet som gjør barnetrygden til et viktig omfordelende tiltak.

Skal barnetrygden være reelt fattigdomsreduserende må politikerne prisjustere satsene tilbake til 1996-nivå, da de sist ble prisjustert. Samtidig må de kvitte seg med det kunstige aldersskillet og harmonisere satsene slik at alle barn får samme sum, uavhengig av alder.

Til slutt må de gjøre et krafttak for å øke satsene skikkelig – og det er avgjørende at dette gjøres nå heller enn senere. Vi vil ikke risikere at forskjellen blir så stor at man må ta fra noen et gode for å kunne gi det til andre.

Finn en løsning sammen

Det finnes mye vilje hos stortingspartiene til å rydde opp i barnetrygden.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) er tydelig på at barnetrygden er et av de viktigste tiltakene mot økt familiefattigdom. Hadia Tajik (Ap) vil dekke økt barnetrygd ved å skattlegge den – det samme vil Venstre. Høyre foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2023 å øke barnetrygden med 3000 kroner for alle barn. SV var tydelige i sine krav om økt barnetrygd i forkant av forhandlingene. Rødt og KrF har også vedtatt politikk på at barnetrygden skal styrkes.

Med andre ord er ikke spørsmålet lenger om hvorvidt barnetrygden skal styrkes, men hvordan den skal styrkes.

Redd Barna ber partiene på Stortinget om å komme sammen om et barnetrygdforlik. Sett dere ned rundt samme bord for å komme fram til en løsning som alle kan leve med. Barn vokser opp i fattigdom nå, og vi har ikke råd til å vente 20 år til før det skjer noe.