Oppgradering av barnehagen mye dyrere enn politikerne forutsatte

Det er behov for å gjøre større investeringer i Engeløya barnehage på Laskestad.