Forlenger høringsfristen for ny barnehage

Slik ser det foreløpige perspektivet ut, utarbeidet av Norconsult. Foto: Norconsult/Sørfold kommune (Skjermdump)

Slik ser det foreløpige perspektivet ut, utarbeidet av Norconsult. Foto: Norconsult/Sørfold kommune (Skjermdump)

DEL

Detaljreguleringsplan for Straumen barnehage og idrettsplass ligger ute til offentlig ettersyn og nå er frist for innspill forlenget til 29. august.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage med tilhørende uteareal og teknisk infrastruktur, samt idrettsplass, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Planen legger også til rette for å kunne etablere boliger på deler av eksisterende barnehagetomt, og mulighet for å kunne utvikle tomta til offentlig eller privat tjenesteyting.

Ny barnehage tenkes plassert i søndre del av eksisterende grusbane og vil ha 6 avdelinger med kapasitet til 108 barn.

Artikkeltags