Under regjeringen Solberg har maksprisen på barnehage økt. Det blir stadig dyrere å sende barna i barnehage og mange familier opplever en stadig mer presset økonomi. I sin iver etter å gi skattekutt til de med mest fra før har høyreregjeringen glemt barnefamiliene. Pandemien har vært et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet. De rikeste har dratt fra, mens de som slet fra før har fått det enda tøffere.

Forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering gjennomførte vi en stor oppbygging av barnehageplasser. Arbeiderpartiet går til valg på et nytt barnehageløft, vi skal redusere maksprisen i barnehage slik at familier kan spare opptil 2805 kroner i året per barn som er i barnehagen. Har man tre barn i barnehage samtidig går Arbeiderpartiet til valg på at det tredje barnet skal få gratis plass.

Vi går også til valg på at alle førsteklassinger skal få gratis SFO. Vi begynner med 5 timer gratis i uken som kan bety at hver enkelt familie kan spare over 7000 kroner i året. Dette gjør vi fordi vi mener at alle familier som ønsker å sende barna sine i barnehagen eller SFO skal ha muligheten til det. Noe av det viktigste samfunnet kan gjøre er å sikre en god start på livet til våre barn.

Vi går til valg på å styrke kompetansen til barnehageansatte. Arbeiderpartiet vil gjøre det enklere å ta etter og videreutdanning i tillegg skal det bli lettere å ta fagbrev og fagutdanning, mens man er i jobb. Barnehageansatte gjør i dag en fantastisk jobb for våre barn og de fortjener at vi stiller opp slik at de kan få best mulig kompetanse for å ta vare på våre barn. I tillegg til dette går vi til valg på at halvparten av de ansatte i barnehagene skal være pedagoger.

Arbeiderpartiet er for ideelle og familiedrevne barnehager. Vi ser med bekymring på konserndanning innenfor barnehagesektoren, og offentlige midler som ender opp som utbytte istedenfor å gi et bedre tilbud til våre barn. Vi ønsker et regelverk som sikrer at pengene brukes på barna. Vi gir over 26 milliarder i året til private barnehager. Arbeiderpartiet ønsker å tette hullene i regelverket og innføre et nytt finansieringssystem som sikrer at fellesskapets midler blir brukt til bedre barnehager.

Dette valget handler om hvilken retning landet vårt skal ta. Høyreregjeringen har brukt sin regjeringstid på kutt i formuesskatt og kutt i skattene til de aller rikeste i landet. Det mener vi i Arbeiderpartiet er feil politikk for framtiden vi går til valg på en ny kurs der vi satser på våre barn og gir alle muligheten til en god oppvekst. Det er nok høyrepolitikk for nå må det bli vanlige folk sin tur.