Gå til sidens hovedinnhold

Barn og ungdom - fremtida vår

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det planlegges enorme kutt i Bodøskolen. I følge Utdanningsforbundet Bodø er det snakk om utrolige 60 årsverk som kuttes. Siste uke har elever ved Bankgata ungdomsskole aksjonert for å vise hva de mener. For en flott ungdom - vår framtid. De fortjener vår støtte for sitt engasjement og initiativ, og må ikke bli avspist med arrogant tilbakemelding om mas.
Da slår vi ihjel mye av det som den nye lærerplanen som rulles ut til høsten sier med gullkantet skrift:
«Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis»
Vi håper ikke den praksisen en del Bodøelever har sett nå, dreper det engasjementet skolen er pålagt å drive frem hos dem.
Bodøsjøen skole er en av de nyeste skolene i kommunen, men er likevel allerede 10 år gammel og alt for liten for den ekspanderende bydelen den ligger i. For Bodøsjøen skole innebærer kuttene 2 pedagoger mindre, 1 assistent mindre og et betydelig svekket miljøterapeut-tilbud.
Bodøsjøen skole har i dag 380 elever. Høsten 2021 skal utvidelsen av skolen med modulbygg og 120 ekstra elever være på plass. Vi spør oss om hvor korttenkt det er lov å være høsten 2020?
Hvor skal personalet hentes fra året etter når man gir fra seg god arbeidskraft nå? Kan vi være sikker på at ressursene som er i skoleverket i dag, kommer tilbake?
Kan man si at man som kommune satser på barn og unge ved å gå til dette skrittet?
Vi mener nei. I dag kan vi for Bodøsjøen skole melde at hverdagen «sånn høvelig» går opp. Men også her vil elever oppleve å gå fra å ha en godt tilpasset hverdag i 2 klasser til å bli 1 klasse. Vi skjønner at det går ut over noen. Det går ut over arbeidsdagen til både den voksne og eleven. Noen kommer til å bli mindre sett.
De som jobber i skolen har en betydelig samfunnsoppgave: «Opplæringa skal åpne dører mot framtida» står det i formålsparagrafen. Videre står det: «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.»
Elevene skal gjennom skolen få tro på seg selv og framtida si. Elevene skal finne sine styrker, finne gnisten og ha tro på at de kan spille en viktig rolle i samfunnet. De skal se at de er betydningsfulle, og at de kan utrette noe, hver og en. Det krever at de blir sett. Det krever at de grunnleggende ferdighetene læres. Elevenes forutsetninger er ulike. Noen elever strever sosialt. Noen med lesing og skriving. Noen med regning. Noen trives ikke på skolen. Noen mangler tro på seg selv.
Skolen skal jobbe for å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal gi barn og ungdom like muligheter. Da gir kuttene som nå ligger på trappene ingen mening. Barn og ungdom er framtida vår. De må bli sett. De må få den hjelpen og støtten de behøver. De må få troen på seg selv.
Færre lærere og assistenter betyr færre øyne som ser, færre hjelpende hender og færre omsorgsfulle hjerter.
Kjære politikere. Det er ikke for sent å snu. Vi gir oss ikke enda. Stopp kuttene i Bodøskolen!
Lene Hansen, styret Bodøsjøen FAU Cecilia Richter, Tillitsvalgt Bodøsjøen skole Lillian C. Hagen, lærer Bodøsjøen Skole

Kommentarer til denne saken