Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstra kostnader

Oslo 20200420. 
Voksentoppen ski og friluftsbarnehage har åpnet opp etter å ha vært stengt som følge av korona-krisen. Her er barna i lek ute i det fine været.
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Oslo 20200420. Voksentoppen ski og friluftsbarnehage har åpnet opp etter å ha vært stengt som følge av korona-krisen. Her er barna i lek ute i det fine været. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix Foto:

Et stort flertall av de private barnehagene har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene som myndighetene har pålagt dem. Bare én av ti oppgir at de får ekstra ressurser.

DEL

Dette kommer frem av en undersøkelse PBL har utført blant sine medlemsbarnehager 29. og 30. april 2020.

– Mangelen på finansiering av ekstraordinære kostnader setter barnehagene i en veldig alvorlig situasjon. De strekker seg langt for å gi alle familier et så godt tilbud som mulig. Men hvis strikken tøyes for langt, vil den på et tidspunkt ryke. Før eller senere vil barnehager måtte stenge, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

I medlemsundersøkelsen har nærmere 900 av PBLs drøyt 1.900 medlemsbarnehager svart på spørsmål knyttet til gjenåpningen av barnehagene etter koronastengingen.

Ekstra vikarer

Barnehagene rapporterer at gjenåpningen har gått bra. De har etablert gode rutiner for smittevern. De har funnet gode måter å organisere barnegruppene. Og de opplever at foreldrene gir uttrykk for at det er trygt å sende barna i barnehagen.

Samtidig peker barnehagene på vesentlige utfordringer i skjæringspunktet mellom pålegg om gode smittevernstiltak, styrket renhold og hygienetiltak på den ene side – og forventninger om gode åpningstider på den annen:

**Syv av ti barnehager oppgir at de har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene.

**Syv av ti barnehager oppgir at de må sette inn ekstra vikarer for å sikre forsvarlig drift.

**Én av ti barnehager oppgir at kommunen dekker noen av de ekstraordinære kostnadene som barnehagene har i forbindelse med gjenåpning og/eller drift under koronapandemien.

**Bare tre prosent av barnehagene oppgir at de har opprettholdt sine normale, vedtektsfestede åpningstider etter gjenåpningen.

Artikkeltags