Torsdag ettermiddag arrangerte avisa Fremover, i samarbeid med Narvik bibliotek, et møte med to norske spioner – Frode Kristoffersen og Bård Ludvig Thorheim.

Selve begrepet «spion» er så pass negativt ladet at de selv velger å omtale seg som «etterretningsoffiserer». Men arbeidsmetodene – og målet – er det samme; å skaffe seg mest og best mulig informasjon om en motstander, eller en potensiell motstander. Norge etterretningsoffiserer er de eneste som er gitt fullmakt av norske myndigheter til å bryte lover og regler.

Bakgrunnen for samtalen var boka «Møte med spioner» Kjetil Hatlebrekke har skrevet sammen med nevnte Kristoffersen. Da førstnevnte var forhindret fra å delta, ble i stedet Thorheim fra Bodø invitert for å snakke om sin bakgrunn fra E-tjenesten.

Bjerkviking gir ut bok fra innsiden av E-tjenesten

Thorheim jobbet for E-14 mellom 2002 og 2005. I møtet fortalte han, blant annet, om sin rolle i etterretningen.

– Hvis du var i et annet land og satt på viktig info, så hadde det vært min jobb å få din tillit og motivasjon til å skaffe meg noe du ikke burde gitt meg. Det er såkalt menneskelig etterretning, og det var det jeg gjorde.

Thorheim, som er utdannet etterretningsoffiser fra Forsvaret, sier han ble rekruttert til E-1. At det altså ikke var han selv som aktivt søkte seg inn.

– Jeg hadde jevnlige møter med en høy, mørk trønder som aldri sa hva han ville fram til, men som åpenbart hadde interesse av å prate med meg. De så etter noen som kunne løse utfordringene etterretningstjenesten sto ovenfor på den tiden.

– Det var en fascinerende rekrutteringsprosess. Blant annet ble man vurdert på hvordan man taklet å stå i helt uforutsette situasjoner, sa han.

HER KAN DU SE SENDINGEN I OPPTAK: