Bård har lenge hatt en drøm. Nå ser han ut til å få 300.000 kroner til å realisere den

Bård Larsen har lenge drømt om et eget fiskemottak, produksjons- og utsalgssted i Fauske. Nå ser han ut til å få 300.000 kroner til prosjektet i koronamidler.