Refses etter tilsyn: Alvorlige avvik hos Mack

Fylkesmannen i Troms avdekket to alvorlige avvik under tilsyn med Macks produksjonsanlegg i begynnelsen av november.