Jobber febrilsk med å berge laksen: - Dette er uten sidestykke

Jobber hele døgnet for å berge laksen som er angrepet av algene.