Oppdatering: Onsdag ettermiddag får AN bekreftet fra tingretten at domstolen har besluttet at saken går som normalt, altså uten at pressen stenges ute.

Rettssaken starter fredag.

- Vi har begjært lukkede dører slik at situasjonen rundt hennes forklaring skal bli så god at hun kan forklare seg. Hun har ikke vært avhørt, og det er av stor betydning at saken opplyses ved at hun forklarer seg, sier forsvarer Anja Støback Bjørsvik onsdag morgen.

Advokaten poengterer at det er stor risiko for at hennes klient ikke vil få til å forklare seg hvis det er media og offentlighet tilstede. Det er også begrunnelsen retten har fått.

«Mia» er ikke kvinnens egentlige navn, men ble brukt i forbindelse med at AN fortalte hennes historie i en omfattende reportasje vinteren 2019.

- Uheldig lang tid

Det er satt av seks dager til tingrettens behandling av saken. Tiltalen er åtte punkter lang, og omfatter 17 forhold. Statsadvokaten har varslet påstand om dom til tvungent psykisk helsevern.

- Det er en omfattende tiltale med mange forhold. Mange av dem ligger langt tilbake i tid. Kun to av dem er fra 2019. Det er uheldig for tiltalte at det har gått så lang tid fra forholdene skjedde til saken skal behandles, sier Støback Bjørsvik

Og legger til at de mest alvorlige forholdene skal ha skjedd i 2017.

Overtok i oktober

Forsvareren forventer at tiden i retten vil oppleves krevende for tiltalte.

- Ikke på grunn av forholdene i seg selv, men fordi saken går over så mange dager og på grunn av hennes situasjon. Jeg er opptatt av at hun skal ivaretas, og av at prosessen skal være forsvarlig. Det er også grunnen til at jeg har bedt om lukkede dører, sier Støback Bjørsvik.

På listen over fornærmede står Mias tidligere forsvarer.

- Bytte av forsvarer er noe verken tiltalte eller tidligere forsvarer har ønsket. Det ble lenge forsøkt å finne en måte der tidligere forsvarer kunne bistå, men det lot seg ikke gjøre ettersom hun er blitt del av tiltalen, med et forhold som ikke er anmeldt fra tidligere forsvarers side, sier Støback Bjørsvik, som overtok som forsvarer i oktober.