Avvikler viktig tilbud etter bygningskollaps: – Vi er i en svært kritisk situasjon