«Isolasjonen åpnet opp gamle sår» forteller Anette på 26 år. Hun har hatt flere psykisk helseutfordringer, men var på god vei tilbake da hun plutselig ble sendt hjem fra jobben uten å vite hvorvidt hun ville få noen hjelp eller hvor lenge det skulle vare. Hun forteller magasinet Psykisk helse om hvordan hun kjente angsten kommer da nedstengningen ble et faktum.

Koronatiltakene ga oss brått en verden vi ikke kjente til før. Måten vi stengte ned så å si alt på, kan man ha ulike meninger om. Var reglene for omfattende? Tolket de ulike instansene reglene riktig, for vilkårlig eller for strengt?

Koronakommisjonen, som på vegne av regjeringen gjennomgår og evaluerer myndighetenes håndtering av pandemien, stiller store og viktige spørsmål om de psykiske helseeffektene etter nedstengningen. Vi trenger en bred diskusjon om hva pandemitiltakene kostet nasjonen og hvilke feil vi ikke skal gjenta. I denne diskusjonen trenger vi et spesielt blikk på psykisk helse-feltet. Permitteringer og konkurser får alltid følger, både økonomiske og helsemessige. Det samme har et stengt samfunn. Det er en forutsigbarhetsgrad i psykisk helse vi må ta innover oss før neste krisesituasjon oppstår. For den psykiske folkehelsen kommer alltid under press i kriser.

Rapporter om ensomhet, angst, depresjon og økte belastninger hjemme kom etter kort tid med vedvarende styrke. Hjelpetelefonene hadde for liten kapasitet, samtidig som psykisk helsevern-tilbud enten var stengt eller redusert. Regjeringen svarte med å gi hjelpetelefonene en rask nødhjelp og senere kom en hjelpepakke til frivillige organisasjoner, som meldte om et skrikende behov.
Flere instanser fortalte begeistret om digitale løsninger for samtaleterapi og legebesøk. Men å snakke om følelser på skjermmøter, er ikke det samme, som nettopp Anette også påpeker i det samme intervjuet. Det er grenser for hvor mye nytteverdi kreative digitale løsninger har for de av oss som trenger hjelp og støtte fra ekte mennesker for å få dagene til å henge sammen.

For noen kan nasjonale
kriseløsninger sikkert føles betryggende. Men uker og måneder i isolasjon er en tung påkjenning. Er du blant de 240 000 som bruker psykisk helsetjenester blir belastningen ekstra tung. Plutselig er gruppeterapien avlyst, møteplassene stengt og psykologtimene redusert til telefonsamtaler – og du vet ikke hvor lenge det varer. Økning av psykiske plager må inn i regnestykket når nå Koronakommisjonen gjør opp status. Vi kan ikke se bort fra at det kan ha vært for dyrt.