Som du kanskje kjenner til, statsminister, så karakteriserte din partikollega og daværende handelsminister, Lars Evensen, Stortingets vedtak 16. juli 1946 om å bygge et statseid jernverk i Mo i Rana som det største industrielle engangsløft Norge noen gang hadde tatt.

I dag, 75 år senere, har byens innbyggere og industrieiere ikke bare fullført Lars Evensens og Stortingets ambisjoner, de har skapt et av landets største og mest vellykkede miljøer for fastlandsindustri. I den grad helgas vedtak fra Glasgow skal fylles med innhold, er Mo i Rana et av dine aller viktigste verktøy. Men det krever handling også fra deg!

I dine hender ligger et nytt nasjonalt engangsløft klart for fullførelse. Du kan iverksette Helgelands viktigste løft for samferdselen siden unionsoppløsningen, og du kan gi regionen rammebetingelser som gjør landets industrielle Glasgow-ambisjoner mulig.

Med en statsministers myndighet kan du pålegge Samferdselsdepartementet og Avinor å iverksette bygging av ny flyplass uten mer trenering. Embetsverket i departementet og ledelsen i Avinor har i femten år lyktes å gjøre både deg og din forgjenger, Erna Solberg, til karikaturer av Jim Hacker fra den britiske BBC-serien Javel, statsminister. Nå tyder dessverre alt på at denne latterlig treneringen vil fortsette med deg til rors.

Dersom du har ambisjoner om å være statsminister også på Helgeland, må du pålegge departementet og Avinor å umiddelbart opprette en egen organisasjon for gjennomføringen, og stille et ufravikelig krav om at disse fagfolkene ikke slipper grepet om prosjektet før første fly har landet.

Landets statsminister kan ikke lengre la Avinor håndtere ny flyplass på Helgeland som et nedprioritert venstrehåndsprosjekt. En egen prosjektledelse må opprettes omgående, og for en handlekraftig statsminister burde et slikt pålegg være forfattet og levert på fem minutter. Det er du og ingen andre, som avgjør når etterkrigstiden kan betraktes som avsluttet på Helgeland.