Vi henvender oss til herr Andreassen og redaksjonen i AN. Hvis det er tilfelle at advokat og politikere er kontaktet og informert angående Olav vs gate, må det avventes eventuelle reaksjoner fra disse. Slike saker avgjøres ikke i stadige innlegg på en debattside. Dette burde enhver "oppegående" vite om.

Herr Andreassen har sagt sin mening, og dermed skulle saken vært avsluttet forlengst. Denne "terpingen" fra en på mange måter plaget person, fører intet sted hen - kun til at de fleste av byens beboere blir "møkk lei".