Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

Hun sier at Kunnskapsdepartementet ikke kan være sikre på at det vil være mulig å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle elevene.

Flere har den siste tiden tatt til orde for at muntlig eksamen bør avlyses. Mange har pekt på at smittesituasjonen har ført til at mange har mistet mye undervisning, og at man dermed risikerer en urettferdig situasjon for mange.

Tidligere denne uka møtte Melby fylkesordførerne, hvor de ba henne om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole. Melby sier at Kunnskapsdepartementet har lyttet til innspillene fra fylkeskommunene.

Melby har forsvart gjennomføringen av muntlig eksamen og sagt at eksamen kun kan avlyses av eventuelle smittevernhensyn – og ikke på grunn av opplæringssituasjonen.

Senest onsdag sa hun at alle elever må forberede seg på at eksamen gjennomføres. Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar.

Skriftlig eksamen ble avlyst i februar.