Under den årlige konferansen i Tromsø, mottok Avisa Nordland og journalistene Siri Gulliksen, Alexander Kjønsø Karlsen og Anders Bergundhaugen, samt fotograf Tom Melby HSJ-prisen for prosjektet «Jenta ingen kan hjelpe».

Dette er hovedprisen til Helgeland og Salten journalistlag. Senere på kvelden vant den samme gjengen også Svarte Nattas Journalistpris. Bodø Nus Preben Hunstad stakk i tillegg av med fotoprisen.

Prosjektet handler om 21 år gamle Mia, som har blitt en kasteball i behandlingssystemet mellom kriminalomsorgen og helsevesenet. Tidligere vant de Amedia-prisen for samme prosjekt.

Les også: Jenta ingen kan hjelpe

Les også: Mia er blitt en ping pong-ball i et system der alle spiller henne fra seg

Juryen i HSJ begrunner prisen på følgende måte:

Ett av årets arbeider utmerker seg. Ikke bare i kvantitet, men i gjennomført kvalitet.

Det begynte med et enkelttips om en mer rutinemessig enkeltsak, men journalistene ga seg ikke med det – men startet kartleggingen av andre, tilsvarende saker. Etter hvert tok de i bruk hele spekteret av kilder – for å fortelle både en livshistorie og om et system – gjennom samtaler, telefonundersøkelser, utstrakt bruk av innsynsbegjæringer og samtykkeerklæringer, og ikke minst systematisering av informasjon. De jobbet med hypoteser – og forkastet hypoteser. De brukte eksperter – både innen etikk, psykologi – og presentasjon. For det ble et omfattende materiale og en omfattende og kompleks sak som resulterte i et 44 sider langt bilag og mange oppfølgingssaker om jenta som var for syk for fengsel, for frisk for psykiatrien og for dyr for hjemkommunen.