Regnskapstallene for 2020 viser et endelig årsresultat på 12,3 millioner kroner for Avisa Nordland AS. Det er en økning på tre millioner sammenlignet med årsresultatet i 2019, som endte på 9,1 millioner kroner.

- Samlet sett gjør vi et veldig sterkt 2020, langt over det vi kunne forvente da vi ble kastet inn i usikkerhet i mars 2020, sier konstituert sjefredaktør Markus Rask Jensen.

Driftsresultatet endte på 15,7 millioner kroner. I 2019 var driftsresultatet på 11,4 millioner.

Koronapandemien førte i 2020 til en betydelig inntektssvikt som følge av fall i annonseinntektene. Som følge av dette ble ni av bedriftens medarbeidere i salgsavdelingen berørt av permittering. I tillegg ble det gjort kostnadskutt i hele bedriften.

Samtidig var nyhetsinteressen svært stor, og AN fikk i 2020 sterk trafikkvekst på nett og stadig flere digitale abonnenter. De offisielle lesertallene for første kvartal i 2021 viste en økning på 2400 daglige lesere av AN.

- Det er gledelig at vi har klart å demonstrere vår betydning for lokalsamfunnet, mens vi har stått i en så altoverskyggende krise som koronapandemien har vært. Folk har flokket til oss for å få informasjon og innsikt, og vi har levert det under til dels svært krevende forhold. Det er all grunn til å berømme våre ansatte for den jobben, sier Jensen.

I tillegg sikret Avisa Nordland seg rettighetene til å vise Bodø/Glimts kamper i Europa, deriblant kampen mot AC Milan i Italia.

- Å få anledning til å ta med våre abonnenter på den reisen Bodø/Glimt var igjennom i fjor var også uforglemmelig. Det har vært med på å gi opplaget et solid oppsving, avslutter han.