Avisa Nordland deler ut 900.000 kroner

Opplagssjef Mari Karin Helset og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland gleder seg over å kunne dele ut 900.000 kroner til gode formål.

Opplagssjef Mari Karin Helset og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland gleder seg over å kunne dele ut 900.000 kroner til gode formål. Foto:

DEL

Avisa Nordland skal dele ut 900 000 kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i Salten. Nå inviteres foreninger og organisasjoner til å søke om støtte, blant annet til aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

– Vårt viktigste formål med journalistikken og innholdet vårt er å bidra til gode og åpne lokalsamfunn. Vi er også opptatt av å bidra til fortsatt bolyst i Salten-regionen. Vårt mål er å være en positiv kraft for utvikling av lokalsamfunnene våre. Det ligger også til grunn i vårt store engasjement som sponsor og samarbeidspartner på markedssiden for festivaler, idrett og kultur, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

– Det er vårt bidrag til å skape gode opplevelser for folk som bor her. Nå går vi enda lengre når vi nå skal dele ut 900 000 kroner til lag og foreninger som gjør en stor frivillig innsats for unge mennesker.

25 millioner

Gavetildelingen utlyses fra 12. februar. Søknadsfrist er 25. mars, og tildelingen av støtten offentliggjøres innen 1. mai.

Her kan du søke.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen mulighet til å nedbetale deler av lånet. Som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknadene om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Avisa Nordland skal altså dele ut 900 000 kroner.

– Nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Midlene vi skal dele ut kan gå til ett eller flere formål i Salten. Støtte kan gå både til pågående aktiviteter og prosjekter til helt nye tiltak. Det avgjørende er at støtten må omfatte aldersgruppen under 25 år, forteller opplagssjef Mari Karin Helset.

Gleder seg

Hun understreker at det ikke vil bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse og politiske tiltak. Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

Hanssen og Helset legger ikke skjul på at de gleder seg over muligheten til å dele ut større pengebeløp til gode formål.

– Dette er en helt fantastisk mulighet for oss til å bidra direkte med 900 000 kroner til gode prosjekter for barn og unge i regionen vår. Nå håper vi det kommer mange og gode søknader, sier Jan-Eirik Hanssen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken