Mediene er også definert som «samfunnsviktig virksomhet» på regjeringens liste over sentrale samfunnsfunksjoner.

Dessverre stopper det der. Regjeringens krisepakke til mediene er ikke innrettet for å fange opp den store nedgangen i annonseinntektene, som sammen med abonnementsinntektene er avgjørende for å finansiere journalistikken.

Det skrytes av den viktige jobben mediene gjør i krisen. Festtaler er fint. Men det er handling som teller. Faktum er at lokalavisene skvises av en allianse av utenlandske skattesnyltere og norske skattemottakere: Kommunene og NRK.

NRK er eneste medieaktør som er totalt upåvirket av den virusinfiserte annonsekrisen. Det norske folk tvinges til å betale nærmere seks milliarder årlige kroner til NRK over skatteseddelen. Offentlige penger er brukt til å bygge opp landets nest største nettavis med gratis innhold, i direkte konkurranse med kommersielle konkurrenter som må ta betalt. NRK gjør nå Facebook til sin store satsingsplattform for distribusjon av skattefinansert innhold. Den samme aktøren som sammen med Google har tappet norske mediehus for annonsekroner og unnlater å betale skatt.

De to amerikanske gigantene hentet i 2019 ut nærmere 7 milliarder kroner i reklameinntekter av et norsk internettmarked på 11,6 milliarder. De utnytter hull i skattesystemet og flagger ut sine overskuddsmilliarder til skatteparadiser. Bare smuler legges igjen. Facebook bidro med skarve 2,9 millioner og Google med 4 millioner i norsk skatt i 2018.

Til sammenligning: Avisa Nordland betalte 3,7 millioner i skatt . Lokalavisa i Bodø betaler alene 27 prosent mer i skatt enn giganten Facebook.

Det rapporteres fra kolleger landet rundt at stadig flere kommuner velger bort lokalavisa som annonseorgan. I stedet brukes Facebook aktivt for spredning av informasjon til befolkningen, også gjennom betalt informasjon og egne videosatsinger.

Ifølge Medietilsynets mars-måling sier 62 prosent at de har svært lav eller ganske lav tillit til Facebook. Dette er en økning på 22 prosent fra i fjor. Bare 5 prosent sier det samme om regional- og lokalaviser. Samtidig meldte Medietilsynet at nesten fem av ti nordmenn har støtt på falske nyheter om koronaviruset.

Norske kommuner burde være opptatt av å handle lokalt. De er kritisk avhengig av troverdige kanaler for informasjon mot egne innbyggere. Den tilliten har lokalavisene. Lokalavisa er tilstede i kommunestyrer og garantist for å holde interessen for lokal debatt og politikk oppe. De er lokalsamfunnenes leirbål. De bidrar som lokal næringsaktør, skattebetaler og demokratibygger.

Kommunale innkjøpere og politikere gjør selvsagt egne valg. De bør likevel reflektere rundt bruken av våre skattepenger, også når det gjelder mediekjøp og tv-satsinger i direkte konkurranse med lokale aktører.

Vi kan ikke ta det lokale mediemangfoldet for gitt. Lokalt har Saltenposten, Bodø NU og AN permittert og kuttet i produktene. Bodø NU har ikke kommet ut med papiravis siden i mars. Det verste ligger foran oss.