Mandag møtes Nordland fylkesting i Bodø. I løpet av uka vil tinget vedta sin uttalelse rundt den framtidige flyplasstrukturen på Helgeland. Alt tyder på at et flertall på tinget vil følge fylkesrådets innstilling: Ja, takk begge deler. Både en helt ny flyplass i Rana, og bevaring av alle andre flyplasser, inkludert den i Mosjøen.

AN har tidligere på lederplass kalt dette en feig innstilling, som setter fylkeskommunen på sidelinjen i kampen om Helgelands framtidige flyplasstruktur. Reaksjonene etter de faglige innspillene til Nasjonal Transportplan gjør at det er enda større grunn til å gjenta poenget: Et Ole Brumm-vedtak vil gjøre at fylkestingets råd får null innvirkning på den videre prosessen.

I en debatt med statssekretær Tom Cato Karlsen nylig hevdet fylkesrådsleder Tomas Norvoll at samferdselsdepartementet bedriver et svarteperspill i denne saken. I stedet for å ta en avgjørelse selv, prøver de å skyve ansvaret over på fylkeskommunen.

Der har Norvoll et poeng, men slik er ofte det politiske spillet. Ekstremt lite tyder på at et flertall på Stortinget vil overkjøre Avinor og si ja til både Hauan og Kjærstad.

Det er da også den klare beskjeden fra departementet. Det kan fylkestinget like eller ikke, men det er ikke det som bestemmer spillereglene. Dermed står tingets valg mellom å ha en viss påvirkning, eller overlate alt til departement og storting.

Det vil i tilfelle bety at Hauan ikke bygges. Langt fra alle vil beklage det, men i Rana vil det skape stor frustrasjon. Så stort at det har potensial til å skade samholdet i flere partier for lang tid. Da er det mer behagelig å la departementet ta støyten, og toe sine hender: Vi stemte jo for Hauan!

Dermed kan Mosjøen juble over fortsatt flyplass, mens Ranas sinne rettes sørover. Sånn sett er det ikke bare departementet som bedriver et svarteperspill i denne saken.

Hvis flertallet på fylkestinget derfor mener det er riktig å bygge ut Hauan, må de si det nå. I så fall blir det vanskelig for departementet å si nei, til noe både Avinor og det øverste folkevalgte organ i Nordland sier ja til.

For det er åpenbart at departementet har mest lyst til å si nei. Antall prosjekter i NTP er svært stort, og penger frigjort ett sted kan brukes til å skape begeistring et annet, der det kanskje finnes enda flere velgere.

Et både-og-vedtak neste uke er derfor mest sannsynlig et farvel til Hauan. Om flertallet på tinget synes det er greit, hadde det vært bedre å si det rett ut.