Denne uken har det kommet gode nyheter fra regjeringen. De foreslår å øke det statlige bidraget for bygging av ny flyplass i Bodø med 390 mill. kr. I tillegg foreslår regjeringen at staten og Avinor skal dele kostnaden dersom prosjektet blir dyrere enn antatt. For Avinor, som har tapt atskillige milliarder i inntekter under pandemien, måtte Bodø-prosjektet settes på pause denne vinteren. Nå setter vi derimot fart på prosjektet igjen. Hvis Stortinget slutter seg til regjeringens forslag i juni, vil nok også Avinors styre følge opp i juni.

Avisa Nordland (AN) skal selvsagt, som Bodøs og Nordlands største avis, stå i fremste rekke for å vokte- og heie på fremdriften for Ny by – Ny flyplass. Når Avinor har behov for å understreke at vi er avhengige av andre og vår egen økonomi for å holde fremdrift i prosjektet, skjønner jeg at lokalavisen og andre stiller kritiske spørsmål. Men – når AN på lederplass skriver at «det er en dårlig skjult hemmelighet at mange i Avinor, inkludert styret, ikke akkurat er overbegeistret over prosjektet i Bodø og helst ser at det ikke blir noe av», blir jeg skuffet. Dette er rett og slett fullstendig galt. Og jeg håper at AN holder en annen standard i tiden fremover. Avinor vil bygge den nye flyplassen så raskt det lar seg gjøre. Samtidig har vi vært tydelige på fra starten av dette arbeidet, at Avinors kostnad i prosjektet skal avgrenses til kostnaden vi ville hatt å gi dagens lufthavn en nødvendig og kraftig oppgradering – mens staten og Bodø kommune tar kostnaden ved byutviklingsdelen av prosjektet. Det opplever jeg at alle parter har vært innforstått med. Det geniale med prosjektet er likevel at vi samarbeider om både å bygge ny flyplass, og å utvikle ny by.

Vi er tre gode samarbeidspartnere som skal sørge for at dette realiseres: Bodø kommune, Forsvarsbygg og Avinor. Det er flere ting som må være på plass før vi kan starte byggingen. Blant annet må det gjennomføres sluttforhandlinger mellom oss tre nevnte parter. Hvilke behov Forsvaret vil ha for sin virksomhet videre, er ikke minst avgjørende å få avklart.

Som regjeringen også skriver i Revidert Nasjonalbudsjett, som ble lagt frem torsdag, må finansieringen av prosjektet godkjennes av ESA, som er overvåkningsorganet i EØS. ESA må godkjenne prosjekter der statsstøtte er involvert. Regjeringen regner ikke med at ESA har behandlet Bodø-prosjektet ferdig før i løpet av 2023. Denne godkjennelsen må være på plass før byggingen kan starte.

Jeg har stor tro på at vi finner løsninger på alle utfordringer, og jeg kan love alle bodøværinger at det ikke skal stå på Avinor. Men ja, akkurat her hvor vi står i dag, innrømmer jeg at jeg nøler med å love en dato for når spaden kan settes i jorda, og når den nye flyplassen skal stå ferdig. Det må vi i Avinor få lov til å komme tilbake til når vi har noe mer oversikt over de utfordringene vi skal løse.