Legger ned asylmottak i Sulis

Sulitjelma: Hotellet i Sulitjelma er et av flere steder som er tatt i bruk som akuttmottak for flyktninger, flere slike vil måtte komme i tiden framover.

Sulitjelma: Hotellet i Sulitjelma er et av flere steder som er tatt i bruk som akuttmottak for flyktninger, flere slike vil måtte komme i tiden framover.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

ALT fra AN – kun 1,77 per dag!

Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned 7.000 plasser på asylmottakene her i landet. Årsaken er at det har kommet langt færre asylsøkere enn antatt i år.

I distriktet gjelder det mottakene i Tysfjord (40 plasser), Tjongsfjord (30), Hattfjelldal (150) og Sulitjelma (160).

Andre mottak som legges ned i nord er Nordreisa mottak, Børselv mottak i Porsanger, Andøy mottak og Vågsfjord mottak i Harstad.

Flere nedleggelser

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De fleste kontraktene har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

Når ny prognose over antall asylsøkere fastsettes senere i høst, vil det kunne komme en ny runde med ytterligere nedlegginger, varsler UDI. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år.

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29.000 faste plasser og 6.200 stykkprisplasser. Ved utgangen av forrige uke var 20.800 plasser i bruk.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier vdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Færre asylsøkere

UDI planla først for 33.000 asylsøkere i år. Før sommeren ble dette redusert til 10.000.

Holder ankomstene seg på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3.500 asylsøkere til Norge i år.

Her er alle mottakene som legges ned:

Artikkeltags