Asgeir Jordbru (41) fra Valnesfjord er ansatt som ny fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Han starter i stillingen mandag 6. mai.

– Samfunnssikkerhet og beredskap er et veldig spennende fagfelt i stor utvikling. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med videreutvikling av beredskapsfylket Nordland, sier Asgeir Jordbru i en pressemelding.

Kunnskapsrik

Han overtar stafettpinnen etter Karsten Steinvik som har vært fylkesberedskapssjef de siste tre årene. Steinvik går av med pensjon.

Asgeir Jordbru er utdannet meteorolog (mastergrad fra Universitetet i Bergen) og er nå i sluttfasen av en MBA i ledelse ved Nord Universitet.

Han har jobbet som seniorrådgiver i seksjon for beredskap hos Fylkesmannen i Nordland siden august 2017. I denne perioden har Jordbru hatt ansvaret for blant annet planlegging og gjennomføring av øvelse Trident Juncture 2018, revisjon av Fylkes-ROS og oppfølging av samfunnssikkerhet i planarbeid.

– Urolig verden

Asgeir Jordbru har også tidligere (2010–2013) jobbet med beredskap hos Fylkesmannen og i perioden 2016–2017 var han ansatt som prosjektleder ved landbruks- og reindriftsavdelinga. Jordbru har også jobbet som offiser i Sjøforsvaret og med samfunnsplanlegging i Bodø kommune.

Hva er de viktigste oppgavene framover?

– Vi lever i en urolig verden med klimaendringer og endringer i geopolitiske forhold. Utvikling av totalforsvarsarbeidet og tilpasning til et klima i endring er to av de største utfordringene i beredskapsarbeidet framover, sier Asgeir Jordbru.

– Derfor blir det viktig å videreutvikle det gode samarbeidet som eksisterer på regionalt nivå i Nordland. Videre må vi understøtte kommunene, som er den viktigste beredskapsaktøren vi har i deres arbeid med å utvikle den lokale beredskapen, sier den nytilsatte fylkesberedskapssjefen.