Nekter å godta advarsel

DEL

Rolf Cato Raade nekter å godta advarselen har han fått fra Stormen-styret.

- Jeg er svært lettet over at  jeg har styrets tillit. Noe annet ville overrasket meg, sier Raade i en pressemelding.

Han skriver videre at han ikke er enig i grunnlaget for advarselen, noe han har meddelt styret i dag.

- For øvrig anser jeg dette for å være et forhold mellom meg og min arbeidsgiver, altså en personalsak.  Jeg ønsker derfor ikke å kommentere dette ytterligere i offentligheten, sier Raade.

Regler

- Vi er inne på et område hvor det ikke finnes noen regler i arbeidsmiljøloven som regulerer dette, det sier arbeidsrett-advokat Eivind Arntsen, som er partner i Brækhus Advokatfirma på generelt grunnlag om advarselen som Stormen-styret har gitt direktør Rolf Cato Raade.

Det er formelle regler som går på en oppsigelse, men altså ikke en advarsel.

- Generelt kan man si at arbeidsgiver har gjennom sin styringsrett mulighet til å bestemme i et ansettelsesforhold. Det er viktig for å kunne drive ledelse. Når man gir en advarsel er kreves det at man gir den på en saklig måte, og at det bygger på et korrekt faktagrunnlag. Man må altså være trygg på at man har faktiske holdepunkter for det man gir advarsler på, sier Arntsen.

- Hva hvis man gir en advarsel på feil grunnlag?

- Vedkommende kan nekte å motta den, eller bestride den. Nå har man også fått en avgjørelse fra Høyesterett som sier at man kan få en domstol til å vurdere advarselen. Det kunne man ikke før.

Advokat Eivind Arntsen

Advokat Eivind Arntsen Foto:

- Hvorfor er en advarsel viktig?

- Det er en uskreven regel i norsk rett som sier at med mindre en arbeidstaker har gjort seg skyldig i noe veldig alvorlig vil domstolen legge vekt på om det er gitt advarsel. Derfor er det også viktig at man som arbeidstaker bestrider advarselen hvis man mener den er gitt på feil grunnlag.

- I denne aktuelle saken velger styreleder å gå ut med at de har gitt en advarsel, hva tenker du om det?

- Nå kjenner jeg ikke til denne saken, men på generelt grunnlag vil jeg si det er uklokt. Dette er personopplysninger, og det skal arbeidsgiver behandle med varsomhet.

Hverdag

Raade på ser fram til å få tilbake en normal hverdag.

- Det har vært en svært tøff uke for både meg, min familie og mine kolleger. Nå ser jeg fram til å få tilbake den normale hverdag. Vi har et meget spennende og sterkt høstprogram på plass, og det er omtrent som en sammenhengende festival frem til jul. Vi har fått en betydningsfull og god støtte fra næringsliv og publikum, noe vi setter stor pris på. Jeg har kun et fokus: Min lojalitet er 100 prosent til Stormen Konserthus, til styret, til det program vi til enhver tid presenterer, til mine kolleger i ledelsen og til Stormens dedikerte og dyktige ansatte.

Artikkeltags