31. juli trykket Avisa Nordland leserbrevet mitt: «FNs klimapanel, klimaendringer og ekstremvær». Leserbrevet finnes også på www.an.no/debatt. 5. august står det et svar fra Arnfinn Wiksaas med overskriften «Klimasurrealistenes fornektelser» i avisa. Svaret fra Wiksaas dreier seg nesten bare om «The Global Warming Petition Project» (www.petitionproject.org/) som Wiksaas påstår jeg setter som sannhetsvitne for påstandene i leserbrevet mitt.

The Petition Project er et opprop til USAs regjering om å ikke støtte Kyoto-avtalen. Oppropet er signert av mer enn 31.000 amerikanere med Bachelor of Science (den laveste akademiske graden innen de naturvitenskapelige fagene i engelskspråklige land, ifølge www.snl.no) eller høyere, over 9.000 av signatørene har doktorgrad.

Jeg vil for det første tilbakevise at jeg brukte The Petition Project som sannhetsvitne. Jeg nevnte prosjektet som et eksempel på (ordrett gjengitt): «klimaforskere som tar sterk avstand fra IPCC». Petisjonen var uansett ikke noe viktig poeng i innlegget mitt, men Wiksaas velger likevel å konsentrere svaret sitt om dette. Og han retter en rekke kjente negative beskyldninger mot petisjonen. For eksempel påstår han at Charles Darwin er blant signatørene. Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet, det er ingen som lager en falsk liste med underskrifter som vil være så dum at de setter navnet Charles Darwin på lista. Wiksaas’ innlegg viser imidlertid at det faktisk er noen som tar den påstanden for god fisk.

Et annet «bevis» fra Wiksaas for at petisjonen er falsk er at det er «avslørt duplikate oppføringer av navn [i petisjonen]». Nå er det ikke så rart at det blant 31.000 signatører finnes noen som heter det samme. Hvis Wiksaas prøver å google «Anders Westlund» kan han finne over 100 personer som deler det navnet.

For de som er interessert så står alle signatørene alfabetisk listet på www.petitionproject.org/. Der er det også en opptelling av hvilke fagområder de forskjellige tilhører, blant fagområdene er «Atmosphere, Earth, & Environment» og «Physics & Aerospace».

Da har jeg sagt så mye som jeg tror jeg trenger i dette svaret til Wiksaas. Jeg vil bare føye til en ting, som flere kan merke seg. Nemlig at det er mye fusk, overdrivelser og direkte løgn i klimadebatten – på begge sider. Og jeg vil driste meg til å påstå at Wiksaas’ innlegg er et ypperlig eksempel på det!