Gå til sidens hovedinnhold

Arkitektur kan treffe oss midt i hjertet. Det kan gjøre skikkelig godt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med overskriften «Et nødvendig opprør» henviser Anne Grenersen i AN fredag 7. mai til Arkitekturopprøret Norge som dukket opp på Facebook i 2016.

Anne Grenersen tar opp to viktige forhold. Det ene handler om arkitekters manglende evne og vilje til å diskutere arkitektur, spesielt hva som er stygt og pent. Jeg er helt enig i hva hun skriver om dette. Det andre forholdet i artikkelen handler om at mange nybygg er dårlig løst, de bidrar ikke til god byutvikling, de er rett og slett stygge. I artikkelen vises det til en undersøkelse presentert på forskning.no som konkluderer med at «folk flest ikke trives med moderne arkitektur». Det betviler jeg. Det er ikke det moderne formspråket og de moderne materialene i seg selv som er feil. Jeg mener det er oppgaven som er dårlig løst.

For heldigvis har vi mange gode eksempler på at moderne arkitektur fra de siste tiåra er pen og bidrar til god byutvikling. Ta for eksempel kulturhuset «Stormen» i Bodø, Den norske operaen i Oslo og prosjektet Ramsalt i Bodø. Jeg oppfatter at folk flest trives godt i selskap med disse byggene. Kulturhuset i Bodø er kanskje det beste eksempelet. Det er et anlegg som DRDH Architects fra England har vært opptatt av å tilpasse omgivelsene gjennom godt skalerte former som harmonerer med nabobyggene og bystrukturen. Kulturhuset er monumentalt og på samme tid også vennlig og imøtekommende. Fasadene er betongelementer med tilslag av hvit marmor, polert og vasket for å reflektere de spesielle lysforholdene i Bodø. Stormens fine fasader risikerer å bli rammet av Arkitekturopprøret Norge som sier de er «.. lei av glatte, blanke fasader, naken betong, elementbyggeri, kantet omriss…..». Stormen kulturhus er imidlertid et godt eksempel på at formspråk, materialer og farger ikke er valgt tilfeldig, men er resultatet av grundige studier av behov og muligheter i den konkrete situasjonen og i det konkrete oppdraget.

Det er et betydelig ansvar å realisere store prosjekt i det offentlige rom. Som Anne Grenersen skriver: «Arkitektur invaderer det offentlige fellesrom. Når bygget står der, får vi det midt i fleisen. Det kan gjøre skikkelig vondt».

Opprøret bør rettes mot at det bygges for høyt og for tett, med for liten omtanke i bruk av materialer og farger, og med dårlige byrom som resultat. Et slikt opprør støtter jeg. God arkitektur er resultat av et godt samspill mellom kompetente arkitekter, ansvarsfulle oppdragsgivere og planmyndigheter som sørger for at samfunnets interesser blir ivaretatt. God arkitektur kan treffe oss midt i hjertet. Det kan gjøre skikkelig godt.

Les også

Arkitektur treffer oss midt i fleisen. Det kan gjøre skikkelig vondt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.