Hypotesene står mot hverandre i Arjen-saken: - Saken vil ikke bli glemt