Vi har Norges fineste havn/havnepromenade, ved å pynte på den å gjøre den enda mer brukervennlig vil vi få et område som Bodøs befolkning vil være meget stolt av. Ser på mange forslag som kjempebra og med en del justeringer vil dette bli århundrets havn. Ser mange kritikere kommer med nei, nei nei, men ingen forslag på hvordan de vil ha det: Det er dessverre lite produktivt og personlig leser jeg ikke disse innleggene.

Sjøl er jeg fisker og vil gjerne ha forbedring i fiskerihavna. Vi er mange fiskere som har gode forslag, dessverre e det «feskera» som går mot strømmen og ikke kommer med forslag bare kritikk.

Som 70 åring håpa æ å kunne legge til v/ Bofisk levere min fesk som før, men i ett nytt og tidsriktig kaianlegg.

Turistene som går på moloen er ikke interessert i tuppevarebåta, men ekte båta, feskebåta, sjeggate feskera som sett på en feskekasse å fortelle gode gamle historia.

Så til arkitektene: ta med historien om nordnorske fiskere, få det inn i kaianlegget la turistene få føle på fiskeriet både med lukt og redskaper. Vi må alltid regne med fiskerredskaper på kaia – dette er en del av historien og ikke rot.