Årets julekonsert spilt inn, vises på julaften

Et spillesugent korps sørger for at lokalbefolkningen får muligheter til å ta del i den tradisjonelle julekonserten også i år.