Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsmiljøkartlegging må på dagsorden i fredstid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FO Nordland sitt representantskap mener at det å ikke ha fokus på et støttende og trygt arbeidsmiljø, koster store summer for arbeidsgivere, og har enorme konsekvenser for arbeidstakere.

Kartlegging av arbeidsmiljø må baseres på kunnskap og implementeres systematisk med tiltak som har dokumentert effekt. Det betyr at kartlegging av arbeidsmiljø må på dagsorden i hverdagen.

FO Nordland opplever i økende grad at vi må veilede og bistå medlemmer som selv opplever, eller indirekte er en del av, konflikter på arbeidsplassen. FO Nordland mener at noen arbeidsgivere ikke håndterer varsler på en god og trygg måte. Dette resulterer i at å varsle kan oppleves som ren risikosport, der våre medlemmer ofrer helsen sin for å få et godt arbeidsmiljø.

Norge er på topp når det gjelder sykefravær i Europa. 1/3 av sykefraværet er arbeidsrelatert. Muskel- og skjelettdiagnoser og lettere psykiske lidelser ligger til grunn for 40 % av korttidsfraværet, og 60 % av langtidsfraværet, ifølge undersøkelser STAMI har gjort.

FO Nordland mener tydelige ledere, gode rammevilkår og kartleggingsverktøy er med på å sikre en trygg arbeidshverdag. Tydelighet, rolleavklaring og godt HMS-arbeid er viktige faktorer for å sikre kvalitet i tjenestene.

Arbeidsmiljøloven (AML) § 4–1 omhandler kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og AML § 4–3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Varsling er når arbeidstaker melder fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, til noen som har direkte myndighet til å gjøre noe med det. Leder har tiltaksplikt når problem, klager eller varsel meldes. Leders aktivitetsplikt er hjemmel i AML § 2A.

Når arbeidsgiver ikke iverksetter hensiktsmessige tiltak innen rimelig tid, kan detresultere i et utrygt psykososialt arbeidsmiljø, som igjen kan fører til sykemeldinger, og i verste fall uførhet for arbeidstakere.

Arbeidsgivere som har fokus på godt arbeidsmiljø, får arbeidstakere som «tåler» mere. FO Nordland påstår at opplevelse av å bli hørt, sett og forstått gir trygge arbeidstakere.

Hvordan sikre et godt arbeidsmiljø?

  • God organisering og planlegging av arbeidet.
  • Tydelig rolleforventninger.
  • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon.
  • Støttende lederskap og forutsigbarhet når rammebetingelsene endres.

Det vil si de tre K-er: Kommunikasjon – kommunikasjon – kommunikasjon.

Arbeidsmiljøutfordringer er ikke noe å skamme seg over, men å ikke gjøre noe med det er noe annet……….

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.