Pensjonen til tusenvis av nordmenn er i fare dersom regjeringen får forsette. Det hevder LO-leder Peggy Hessen Følsvik overfor Fri Fagbevegelse. Bakgrunnen er at AFP-ordningen skal fornyes og forbedres.

AFP er en pensjonsordning som sikrer at de som står i arbeid til dem har fylt 62 år eller lenger kan ga av med tidlig pensjon. Du må jobbe i en bedrift med tariffavtale for å ta del i avtalen, og den skal etter planen reforhandles mellom LO og NHO ved neste tariffoppgjør.

Der håper man å kunne tette hull i AFP, som gjør at mange har gått glipp av tidligpensjon. Det betyr at flere vil får rett til AFP, og det vil naturlig nok gjøre ordningen dyrere.

Det er her problemet oppstår. For i et intervju med Fri Fagbevegelse er statsminister Erna Solberg helt klar på staten ikke kommer til å bidra med penger til en forbedret AFP-ordning. – Dette må arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forhandle om og finne fram til løsninger for. Vi har sagt at det er utelukket å øke statens bidrag.

Det er dette som får Hessen Følvik til å reagere. – AFP blir neppe en del av kommende tariffoppgjør mellom hvis det ikke blir regjeringsskifte, sier hun. – Da er det godt med et tydelig regjeringsalternativ. Ap har klart sagt at de vil være med å sikre AFP. Det støtter SV og Sp.

Det er lett å avvise utspillet fra LO-lederen som kun et ledd i valgkampen. LO er en ivrig pådriver for den rødgrønne siden og opererer ofte i tospann med Ap. Men det blir for enkelt å avvise dette som et valgkamputspill.

Det handler dypest sett om hele trepartsamarbeidet og statens rolle i det. Dette samarbeidet er en viktig årsak til at Norge har et av verdens mest velfungerende arbeidsmarkeder, med et lavt konfliktnivå og høy produktivitet. Det bidrar til å sikre moderate lønnsoppgjør når samfunnets økonomi og næringslivets konkurranseevne krever det.

Til gjengjeld må staten stille opp når det kreves for å sikre arbeidstakernes rettigheter, blant annet til en god pensjon.

Vi vet fra før at Venstre har programfestet at hele statens bidrag til pensjonsordningen skal fjernes. Mens Høyre og KrF altså ikke ønsker å være med på å betale for en utvidelse av ordningen.

I stedet synes de tre regjeringspartiene å prioritere fjerning av formuesskatten, noe som vil komme helt andre enn arbeidslivets slitere til gode. Dette er en bevisst prioritering fra regjeringens side, og det må den tåle å bli minnet på.

Arbeidslivspolitikken er i det hele blant de områder der skillet er størst mellom regjeringspartiene og de rødgrønne partiene. Det kan derfor være greit å få dette satt på agendaen i valgkampen, så får velgerne avgjøre hva de foretrekker.