Arbeidsledigheten går ned, men næringen roper ikke hurra

Koronakrisen lever i beste velgående, til tross for at antallet helt arbeidsledige har gått ned.