Arbeidet startet i 2017 og nå er de to siste områdene utbygd: – Det skal markeres