Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet plantet på Høyres fang

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Galskapen som er i ferd med å gjennomføres ved Evenes flystasjon med Arbeiderpartiet som pådriver, til tross for høylytte advarsler fra personell med fagmilitær bakgrunn, vil svi av milliarder av samfunnets midler og redusere forsvarsevnen.  Dette bidrar sterkt til Arbeiderpartiets tilbakegang. I Andøya – Evenes saken er det noen ytterst få personer i Arbeiderpartiets ledelse som hindrer deres stortingsgruppe å fatte en fornuftig avgjørelse, nemlig å sette på bremsene ved Evenes-prosjektet i påvente av viktige operative og økonomiske oppklaringer.

Oppklaringene gjelder etterbruk av Andøya flystasjon, ferdigstillelsen av reguleringsplanen ved Evenes lufthavn og en samarbeidsavtale mellom Avinor og Forsvaret som tydeliggjør Forsvarets andel av investeringskostnader og driftskostnader ved Evenes flystasjon.

Forsvarsbudsjettet er under vedvarende press. Arbeiderpartiet burde derfor vise mer ansvarlighet og være varsom med å iverksette prosjekter med høy risiko for kostnadssprekk. Evenes-prosjektet risikerer å belaste et presset forsvarsbudsjett med ytterligere fem til 10 milliarder kroner i LTP perioden enn det Stortinget har vedtatt.

Leder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldts (Ap), forklarer avgjørelsen sin i Klassekampen 25.05.2019 med at «de fagmilitære rådene legger trykk på at en utsettelse vil være kritisk for hele prosjektet». Man undres om hennes partifelle Martin Kolberg (Ap), med sin tydelige og saklige røst, er enig i dette?

I de tilfeller hvor politisk prestisje har tatt overhånd er det en kjent taktikk å krisemaksimere dersom prosjektet ikke finansieres som planlagt. Imidlertid er den krisen komitéleder Huitfeldt forfekter ikke reell; Kvalitetssikrer (KS1) har på side 71 allerede ivaretatt Huitfeldts bekymring ved å konstatere:

«Ferdigstillelse av operativ EBA, inkludert innredning og prøvedrift, tidligere enn sommeren 2022 anses som lite sannsynlig. Ettersom ferdigstillelse januar 2022 vil være krevende å nå, bør det allerede nå, uavhengig av hvilken fremdriftsplan som velges, utredes alternativer for mottak av maritime patruljefly så fremst fremdriftsplan fra FMA skal gjennomføres»

Det vil være klokt om visse personer i Arbeiderpartiet forhører seg med sin venn, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), om regjeringen har fulgt rådet til KS1 og om P-8 Poseidon vurderes faset inn ved Andøya flystasjon.

Det hadde nok gledet mange i Arbeiderpartiet dersom komitélederen, i tråd med sin posisjon, skaffer seg førstehåndsinformasjon ved Forsvarets operative avdelinger før det nikkes til alt Bakke-Jensen forteller henne om Evenes-prosjektet.

Dette viser imidlertid at det er et markant behov for Senterparti-politikere i Norges kommunestyrer og fylkesting. Det er ironisk at visse personer i Arbeiderpartiet vil bidra sterkt til en slik gledelig utvikling.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.