Du og jeg bruker 6,7 milliarder kroner i år på enslige mindreårige asylsøkere

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Apropos Det koster flesk å huse snaut seks tusen enslige mindreårige asylsøkere. Det har Dag og Tid, (nynorsk ukeavis), funnet ut.

Inneværende år vil det koste staten – altså deg og meg – 6,7 milliarder kroner for at disse ungdommene har søkt om asyl.

Faktisk kunne 6,7 milliarder kroner driftet hele Fauske kommune, med nesten ti tusen innbyggere, i over åtte år.

En annen sammenligning: Bodø har noe over femti tusen innbyggere. For at alle disse skal få et tilbud, som de har krav på, må kommunen bruke 4,4 milliarder kroner neste år.

Det er betydelig mindre enn hva det koster å «drifte» noe under seks tusen enslige mindreårige asylsøkere.

«Enslige mindreårige asylsøkere» er blitt et eget begrep. Det henger noe negativt ved det. Kanskje ikke så rart, når man ser hva de koster deg og meg. Beløpet har Dag og Tid fått fra Justisdepartementet.

Avisa Nordland hadde en sak om dette i forrige uke. Der sto det også at mens vi altså bruker 6,7 milliarder kroner på enslige mindreårige asylsøkere, sendte vi i fjor kun 980 millioner kroner til FNs flyktninginnsats.

Et annet tall som kan opprøre, sammenlignet med 6,7 milliarder kroner, er at deg og meg, bare ga 1,25 milliarder kroner til syriske flyktninger.

Bildene både fra Syria og flyktningleirer i nabolandene, etterlater vel liten tvil om at de kunne trengt både 6,7 milliarder kroner og kanskje mer.

Hvem er så disse enslige mindreårige asylsøkerne?

Stort sett er det gutter. De oppgir at de er mellom 15 og 17 år. Et stort flertall kommer fra Afghanistan.

Hvorfor koster så de enslige mindreårige asylsøkerne oss hele 6,7 milliarder kroner?

Når enslige mindreårige asylsøkere ankommer Norge, får de oppnevnt en verge. Denne skal sikre at asylsøkeren får rettighetene sine, både juridisk og ikke minst økonomisk. Videre vil en advokat følge den mindreårige gjennom hele prosessen.

Og mens asylanten venter, blir han/hun tilbudt et bosted. Er søkeren under 15 år, blir barnevernet koblet inn. I tillegg får asylantene nødvendige klær, samt en pengesum hver uke.

Når det er nesten seks tusen av dem, blir det etter hvert dyrt.

Får de så bli i Norge, disse asylsøkerne? Tre av ti enslige mindreårige over 15 år får avslag, eller får ikke realitetsbehandlet søknaden.

Innvandringsministeren vil at vi bruker mer penger utenlands. Hun mener at bruken av 6,7 milliarder kroner på enslige mindreårige asylsøkere, er en konsekvens av en politikk som belønner dem som kommer hit.

Milliardene som brukes i Norge, betyr mindre hjelp til de som sitter i flyktningleirer og trenger medisiner, helsehjelp, skolegang og et bedre sted å bo.

Den britiske invandringsministeren sier at de kunne hjulpet hundre tusen barn utenlands, for samme sum som det koster å hjelpe tre tusen barn i Storbritannia. Noe å tenke på!

Heldigvis har antallet enslige mindreårige asylsøkere gått drastisk ned. 5.480 kom for to år siden. Hittil i år er antallet kun 184.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken