Gå til sidens hovedinnhold

- Eierne har totalt rasert Barentsobservers troverdighet i Russland.

Artikkelen er over 6 år gammel

Apropos Dette er et leserbrev, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aleksandr Serebrjanikov er en modig mann. Under navnet «Blogger 51» har han gjort oss kjent med en rekke nyheter fra Murmansk som myndighetene ønsket å holde skjult. Han er blitt truet, trukket for retten og ilagt reiseforbud. Likevel har Blogger 51 nektet å gi seg, og er fremdeles en viktig kilde til hva som foregår i Putins bakgård. For to dager siden stilte Aleksandr Serebrjanikov seg opp foran det norske konsulatet i Murmansk. For å protestere mot nok et angrep på ytringsfriheten. Denne gang i Norge.

Mandag ble nemlig redaktør Thomas Nilsen i Barentsobserver (BO) sparket. Etter en langvarig konflikt med BOs eiere, de nordnorske fylkeskommunene. Det hele startet med et voldsomt angrep på Nilsen fra russiske myndigheter, etter en Putin-kritisk kommentar. Nilsen ba da eierne beskytte ham og BO ved å legge dem inn under Redaktørplakaten. Eierne nektet, og Nilsen protesterte offentlig. Dette kalles nå illojalt, og grunn for avskjed.

På 90-tallet jobbet undertegnede sju år utelukkende med journalistikk rettet mot Russland. Innbefattet rundt 150 reportasjereiser, samtaler med tusenvis av russere, flere lengre opphold i landet og lang tids hospitering i en russisk avisredaksjon.

Tro meg derfor når jeg forteller hvordan dette vil bli oppfattet i Russland: Russiske myndigheter la press på Norge for å bli kvitt en brysom redaktør, og det ble man! Nordnorske politikere kan så hardnakket de bare vil hevde at så ikke er tilfelle. Russerne vil smile ironisk, banke seg mot nesen og si: « Ja, ja, om du sier det så». For ingen russer tror på tilfeldigheter. De er barn av en 2000 år lang bysantinsk tradisjon, der intriger og sammensvergelser er både drivstoff og eneste forklaringsmodell.

Eierne har derfor rasert BOs troverdighet i Russland. Heretter vil nettstedet bli sett på som norsk propaganda. Det er tragisk, ettersom BO for mange russere var et av få steder de kunne få ærlig informasjon om utviklingen i eget land og region. Om eierne nå likevel skulle legge nettstedet inn under Redaktørplakaten – som de nå neppe kan unngå – er skaden alt skjedd. Og det vil ta nye tiår å bygge opp igjen tilliten til BO.

Da Barentsregionen ble opprettet fikk de nordnorske fylkeskommunene en selvstendig rolle i norsk politikk overfor Russland. Mot sterk motstand fra sentrale krefter i UD, som mente dette var å overlate utenrikspolitikken til amatører. Jeg har flere ganger brukt dette som et kroneksempel på sørnorsk arroganse. I dag må jeg med skam innrømme at det er mulig jeg tok feil.

NB: For ordens skyld gjøres oppmerksom på at undertegnede er landsstyremedlem i Norsk Journalistlag, som nå tar Nilsens avskjedigelse inn for arbeidsretten.

Stein Sneve, kommentator

Kommentarer til denne saken