Gå til sidens hovedinnhold

Apokalyptisk idioti

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem var Johannes, han som angivelig skal ha skrevet Åpenbaringsboken (Apokalypsen)? Den kirkelig-populære meningen, er at det er den samme fyren som skrev Johannes´evangelium, men heller ikke den forfatteridentiteten kan bevises, for det er Kirken som har satt signaturen; det originale skriftet ble funnet i anonym tilstand. Selv teologer betviler forfatternavnet, bl.a. fordi teksten er skrevet på krank gresk.

Den historisk-kritiske tolkning av Apokalypsen (A) ser skriftet som et produkt av de sosio-religiøse relasjoner i Lille-Asia, og spesielt til det palestinske området, under forfatterens samtid. I likhet med en preteristisk tolkning fremheves relevansen for samtiden, men i motsetning til de øvrige tolkingsmodeller anser ikke den historisk-kritiske tolkning A. som guddommelige profetier. NB: Preterisme er et eskatologisk syn, der det tolkes hendelser profetisk i Bibelen, i tråd med allerede oppfylte profetier. Futurisme er det motsatte syn, og dette blir med ujevne intervaller prediket på kristenreligiøst hold. Det begynte allerede med Jesu løfte om hans snarlige gjenkomst, og er gjennom to tusen år blitt repetert utallige ganger (som tidligere beskrevet). En såkalt idealistisk tolkning av A. går ut på det rent symbolske, at den skal forstås som kampen mellom det gode og det onde på det metafysiske plan. Å relatere A. til historiske hendelser, avvises. Selv demagogen Martin Luther tok avstand fra A., og ville ha skriftet fjernet fra "kanonen" (NT). Han oversatte det imidlertid til tysk, som det øvrige fra NT.

Bildene i A. preges av å være hallusinasjoner (med mindre de skulle være ment som symboler), da et himmelsk nytt Jerusalem, med gater av gull, neppe kan sies å være "normalt". Og at ingen natt skal oppleves mer, at menneskene skal leve evig, men ikke formere seg, og at tiden skal fordrives med å spille harpe, synes ikke særlig sublimt!

Kommentarer til denne saken