Gå til sidens hovedinnhold

Apokalypsen – en hallusinasjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ivar A. Markussen innleder sin epistel med å konstatere med (nesten) fariseisk suffisanse at han ikke vil fortelle meg noe nedlatende om min personlighet (som han mener jeg gjør mot ham), hvilket får meg til å huske Lukas 18:11-12. Hva angår mitt spørsmål om hvem Johannes var, kan IAM være forvisset om at jeg ikke stiller dette verken til ham eller andre med samme syn, just fordi jeg kjenner hvilket svar de ville gi. Bibelforskning er ikke de bokstavtros ypperste egenskap.

Mitt spm. ble stillet retorisk. IAMs mening er at Apokalypsen (Åpenbaringsboken) er skrevet av den Johannes som Kirken sier var Jesu disippel; en antakelse som absolutt ikke deles av verken bibelforskere eller velstuderte teologer. Skriftet er forankret i den senjødiske apokalyptiske tradisjon, som også kjennes fra andre «åpenbaringsbøker» fra perioden, så som Daniels Bok, Enokbøkene og Ezrabøkene. Det var en tid preget av forfølgelser under keiserne Dominian og Nero, hvor jødefolket led verre enn noensinne. Løftene om bistand fra oven, lot vente på seg, for den Messias som var lovet av profetene, uteble, for han som ble korsfestet, viste seg å være udugelig som frelser. Det var også en av grunnene for at folket ropt «Korsfest ... korsfest!".

De hadde forventet en Messias, men fikk i stedet en refser og «gudsbespotter». Forskningen viser usannsynligheten for at «Seeren fra Patmos» er identisk med Jesu disippel, og dermed heller ikke skribenten bak Johannes-evangeliet og Johannes-brevene. Disse skriftene er ikke identifisert, idet samtlige som er funnet i original stand, mangler signaturer. Og i likhet med sprog og stil i disse, er det like så meget på det rene at Apokalypsen er «ført i penn» av en ikke-intellektuell skribent; heller en schizofren.

Kommentarer til denne saken