Åpner opp for "søringkarantenen"

Øykommunen hadde blant landets strengeste regler. Nå har de også droppet "søringkarantene"