I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, opplyser regjeringen.

Fram til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

Fra torsdag neste uke bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt.

– Nå åpner vi for at kommuner under gitte forutsetninger kan ta i bruk det grønne nivået. Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Vi har en nedadgående smittetrend de fleste steder, og vi mener det er riktig at kommunene nå i større grad får bestemme nivå selv, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller.

De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjør tiltaksnivået. Dette gjelder også for videregående skoler.

Åpning av Norge

Gjenåpningen av Norge utsettes litt etter 17. mai-feiringen. Neste steg skal nå tas 27. mai.

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

– Regjeringen mener det er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen. 27. mai går vi til trinn to, altså torsdag i neste uke, sier Solberg.

Statsministeren understreker at det er utbrudd i enkeltkommuner som gjør at det vil være strengere lokale regler noen steder.

– Det betyr at vi går inn i en periode hvor det vil bli større forskjeller i smittevernreglene, sier Solberg.

Reiseråd

Det globale reiserådet forlenges til 1. juli. Det betyr at alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel av befolkningen er vaksinert.

Helsemyndighetene anbefaler at antall utenlandsreiser, også blant personer som er fullvaksinert i Norge, holdes lavt fram til størstedelen av den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Utenriksdepartementet og helsemyndighetene kommer tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli.

Reisende fra Storbritannia og EØS-/Schengen-land med lav smitte slipper nå å være på karantenehotell.

I tillegg slutter man å skille på nødvendig og unødvendig reise for disse landene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Reisende fra europeiske land med færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene, og mindre enn 4 prosent positive tester, slipper karantenehotell. De må isteden gjennomføre karantenen hjemme eller på annet egnet sted.

Reisende utenfor Europa må fortsatt i utgangspunktet oppholde seg på karantenehotell i minst sju dager.

(©NTB)