Derfor skal vi være varsomme når vi åpner det norske samfunnet opp igjen.

Takket være en kraftanstrengelse fra den norske befolkningen har vi fått kontroll over koronaepidemien.

Nå blir alt som før, tenker kanskje noen håpefullt.

Men det vil ta tid før alt kan bli som før.

Vi kan åpne samfunnet forsiktig opp fordi smittespredningen er veldig liten. Men vi må gjøre det gradvis, og overvåke det nøye for å beholde kontrollen.

Vi starter med å åpne opp tilbudene for de minste.

De små barna har stort behov for gode møteplasser, og de spiller ingen viktig rolle i smittespredningen. Barnehagene åpner fra 20. april. Første til fjerde klasse åpner 27. april.

Før vi åpner skal vi få på plass gode råd og gode rutiner for å øke tryggheten og redusere smitterisikoen. Foreldre skal oppleve at det er trygt å sende barna tilbake til barnehagen og skolen. Lærere, førskolelærere og assistenter skal oppleve at det er trygt å komme tilbake på arbeidsplassen.

Vi kommer til å følge nøye med på barnehagene og skolene før vi tar stilling til når ungdomsskoler og videregående skoler kan åpne.

Målet er at disse skolene skal åpnes før sommeren, men vi vil vurdere dette nøye fordi vi vet at forekomsten av smitte øker jo eldre barna blir.

Fysioterapeuter, psykologer og andre i helsetjenesten har kunnet behandle pasienter, men på avstand. Fra 20. april kan de møte pasientene sine ansikt til ansikt igjen – med en forutsetning: Det skal være en bransjestandard for smittevern på plass.

Det samme skal gjelde frisører og de som tilbyr ulike former for kroppspleie. De kan også åpne når det er en bransjestandard for smittevern på plass. En slik standard vil komme senest 27. april.

Hytteforbudet oppheves 20. april. Vi råder fortsatt folk til å unngå unødvendig reising. Det gjelder også reiser til hytter som ligger utenfor regionen der man bor og jobber.

De viktigste tiltakene for å begrense smitte må vi fortsette med i lang tid.

Vi må holde hendene rene, holde avstand og holde oss hjemme når vi er syke.

Mer testing, bedre sporing og rask isolering av smittede blir svært viktig i når vi åpner samfunnet gradvis opp. Dette jobber vi med å få på plass.

Det vi gjør nå – avgjør hva vi kan gjøre om noen uker.

Hvis vi lykkes med å kontrollere smitten, kan vi åpne mer opp.

Hvis vi mislykkes, må vi stramme mer inn.

Takket være felles innsats har vi tatt kontroll over koronaepidemien. Vi er avhengig av felles innsats for å beholde den.