KJÆRE MDG: Det er mange ting jeg forundrer meg over deres politikk. Det første : Hvis dere mener at flyavgifter skal økes markant så vil det jo si at chartebransjen blir lagt brakk. Ergo så vil fattige land som har greid å stable opp turisme som deres levebrød bli fattige igjen. Landområder som har vært ørken eller steinrøys og blitt grønne vil gå tilbake til fordums tid. Spriket mellom I-land og U-land vil øke (igjen).
Dere mener at nordmenn bør feriere i vårt land. Det er da demokrati her på berget, og vi er frie sjeler. Hvorfor ferierer Frk LM Berg i Mexico? Kanskje lufta i Norge er for dårlig for hemne?
Dere som politikere skal ikke betale økte avgifter på flyreiser på grunn av at dere må treffe andre likesinnede. Hvorfor kan ikke dere bare ha Skypemøter. Må jo være klimanøytralt som det holder. Signering kan skje elektronisk også.
Men det er jo klart da får dere ikke klirre i krystallet.
Punkt 2: Hvorfor sier dere ikke noe om ranet av fornybar energi (vindmøllene) som fremmede makter får lov til å skuffle ut av landet uten å betale for? Og attpåtil drapene på fuglene som den fornybare energien tar livet av?
Punkt 3 : El-bil industrien. Hører ikke fra dere angående slaveriet i Afrika der barn ned i 4 år må grave frem Kobolt for at El-bilsnylterne her på berget skal få kjøre gratis. Jenter på 10 år som blir voldtatt der. Hva med å legge på en avgift der så dere kan få dere egoistiske samvittighet rein?
Men dere mener vel sikkert at det bare er her på berget deres "fantastiske" politikk skal redde verden.
Tror mange av dere burde ha hatt i indre Finnmark der det ikke er bussfornindelse og 20 mil til nærmeste nabo.
Men det er vel for langt unna hurtigladere, kaffe latten og prosecoen deres.
Den største skammen jeg har her i livet er Kobolt--skam.

Hilsen overgitt nordlending