Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Fylkesrådet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden vi gikk inn i 2020, har vi sett en massiv protestaksjon reise seg. Fylkeskommunens "sonepåslag" og kreative takstøkning på fergesamband og hurtigbåter har, med rette, vekket en ild i befolkningen. Nå som vi har landet litt og er blitt lovet reduksjon i billettprisene, er tiden kommet for å finne permanente løsninger som kommer befolkningen til gode i det lange løp. Vi har behov for forutsigbarhet, og denne årlige kampen er trettende og skaper kun splid.

Store deler av Nordland blir betjent av nødvendige fergesamband og hurtigbåtruter. Disse har dessverre blitt bygget ned, og årsaken er, som alltid, økonomisk forankret. Lurøy FrP har tidligere foreslått en utreding av veiforbindelse mellom øyene Lovund og Sleneset. Vi kan gjerne tenke større. Se mot Lofoten, området hadde ikke vært det samme uten utbyggingen av bruer mellom øyene. Veiforbindelsen mellom øyene har ført til en langt enklere infrastruktur til glede for både lokalbefolkning, næringsliv og turisme.

Fergeavløsningsordningen ble presentert i 2016. Jeg kan ikke finne at denne muligheten er valgt benyttet i vårt fylke enda. Ordningen innebærer at det blir bygget et nytt veisamband, det vil si en bro eller undersjøisk tunnel, som erstatter eller innkorter et ferjesamband. Gjennom ferjeavløsningsordningen kan fylkeskommunene delfinansiere slike prosjekter med midlene de ville fått for ferjesambandet gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Ferjeavløsningsordningen er allerede en svært god ordning for fylkeskommuner som benytter seg av den, men i 2018-2019 ble den enda bedre. Ferjeavløsningsordningen dekker inntil 50 pst. av rentekostnadene knyttet til byggekostnaden, og utbetaling er foreslått regulert opp til 45 år.

Jeg anmoder Fylkesrådet om å se på denne løsningen for flere av øyene i Nordland. Den eneste grunnen til å unnlate å undersøke en slik mulighet, er at NFK ikke ønsker å miste deler av rammetilskuddet de per i dag får for å holde ferger og hurtigbåter. Disse tilskuddene er ikke øremerkede og kan gå til andre områder.

For Lurøy kommune sin del, hadde det vært mulig å knytte sammen Lovund, Sleneset og Onøy/Lurøy. Dette ville redusert bruken av ferge/hurtigbåt og samtidig hjulpet en kommune som for det meste består av spredte øyer langt til havs. Med drøye 1900 innbyggere, medfører det høye driftskostnader for kommunen å ha skoler, barnehager og legekontor på et hvert nes. Verdiskapningen fra dette området forsvarer imidlertid en løsning der vi knytter øyriket sammen med vei.

Kommentarer til denne saken