Gratulerer med valget og med seieren! Lykke til som statsminister!

Undertegnede er leder for Bike for Peace Norge, og jeg håper at resultatet av dette valget gjør at det blir en ny utenrikspolitikk for Norge.

1) Du sa under valgkampen at det vil bli et bedre samarbeid mellom Russland og Norge i Nord-områdene - Det synes jeg er svært gledelig. Vi håper at det kan bli mye mer kultur- og forretningsliv mellom Nord-Norge og Nord-Russland. Bike for Peace planlegger sykkeltur Tana - Kirkenes -Murmansk i juli-august 2022

2) I juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. Denne avtalen har Norge fortsatt ikke skrevet under på!

Den 16 juni hadde Joe Biden og Vladimir Putin møte i Geneve, der de ble enige om at man ikke kan bruke atomvåpen i en konflikt. Så det må være i Norges beste interesse at vi skriver under på denne avtalen. Jeg oppfordrer derfor den nye regjeringen til å skrive under på denne FN-avtalen.

3) Baseavtalen som Solberg-regjeringen har inngått med USA, har vært et ikke-tema og valgkampens ”glemte” sak.

- Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktsrivalisering.

- Avtalen vil øke den internasjonale spenning og forverre et allerede spent naboforhold til Russland.

- Avtalen strider mot Grunnloven. Etter § 25 skal Norges regjering ha øverste befaling over forsvarsmakten her i landet.

Jeg vil oppfordre den nye rødgrønne regjeringen til å gå imot disse basene:

Sola, Rygge, Evenes og Tromsø

4) Norsk fregatt fullintegreres med amerikansk skipsstyrke for første gang;

KNM Fridtjof Nansen seiler mot USA, der hun skal inn under amerikansk kommando og delta i deres operasjoner, som første norske fartøy noensinne." (sitat fra forsvarets forum)

iflg klassekampen lørdag 11.09. så skal dette skipet bli brukt i Persiabukta eller Kina-havet under amerikansk kommando. Jeg ber den nye norske Statsministeren, Jonas Gahr Støre, om å kalle tilbake dette skipet. Slike oppdrag kan umulig være i Fridtjof Nansens ånd, eller til hans ære, eller i den norske ånd.

5) Bike for Peace har arbeidet for fred, nedrustning og kampen mot atomvåpen over hele verden siden 1979, og vi planlegger et nytt fredsritt på sykkel for kampen mot atomvåpen; Fra Moskva til Helsinki-Stockholm-Oslo og fly til Washington DC. Denne turen arrangeres blir 6. juli til 6. august 2023.

Da vi i Bike for Peace starta vårt fredsarbeid i 1980 var det 80 000 atomvåpen, i dag er det 13 000! Bike for Peace vil gjerne ha støtte for denne kampanjen for 2023 fra den nye statsministeren. Du kan lese mer om vårt arbeid i boken "Trå til for verdensfreden - 'Bike for Peace' 45 år - 2. utgave". ISBN nr 978-82-93888-01-7

6) Ny utenriksminister: Jeg foreslår to gode kandidater som vi har fra Rogaland. Begge ble valgt inn fra Rogaland, henholdsvis SV og Ap.

a) Ingrid Fiskaa

b) Torstein Tvedt Solberg