Budsjettforslaget for Fauske kommune er som kjent lagt fram. Her levnes det liten tvil om at dette er et sparebudsjett for en gjeldstynget kommune. Og atter en gang oppleves det som et angrep på de sårbare gruppene barn, unge, syke, eldre og deres familier. Som til eksempel forslaget om å stenge SFO på skolefrie dager. Et forslag de fleste nok skjønner er rene galskapen, men som dog er ment som et seriøst sparetiltak.

Hvem er det så dette forslaget rammer, om ikke nettopp de nevnte sårbare gruppene. De færreste kan drømme om å ta ut ferie eller avspasere alle de dagene barna har fri fra skolen i løpet av et år. Det kan også dreie seg om helseutfordringer som gjør det nødvendig å benytte seg av SFO på disse dagene.

Vi har også en gruppe som er ekstra sårbar. Det er de barna som av ulike årsaker opplever SFO som et kjærkomment tilbud grunnet ulike utfordringer. Det være seg bl.a ensomhet, økt behov for sosialisering, og også de barna som vokser opp i et utfordrende hjemmemiljø. Hva blir tilbudet til disse barna? Av ulike grunner er det ikke alle som kan eller ønsker å benytte fritidstilbud, og det er også et spørsmål om økonomi. Ikke minst om man allerede betaler for en SFO plass. For det koster! En SFO plass koster ca 4100 kroner per måned. På skolefrie dager koster det 350 kroner per dag og 1400 per uke. Dette kommer i tillegg til den faste summen. Likevel velger mange å betale denne kostnaden fordi de faktisk har et reelt behov. Da skjønner man at disse familiene vil slite om tilbudet kuttes!

I tillegg skjønner man også at her vil Fauske kommune på sikt kunne komme til å slite. Økt stress blant ansatte, flere sykmeldinger, underbemanning og mer bruk av vikarer kan bli en realitet om dette forslaget om stengt SFO på skolefrie dager vedtas. De sannsynlige utfordringene står i kø. Ikke minst for omdømmet til Fauske, som liker å smykke seg med at er en kommune der alle trives... For hvor attraktivt blir det å bosette seg her, og hvor fristende blir det å bli værende?

Men det er ikke for sent å snu. Politikere, legg bort planene om å stenge SFO på skolefrie dager! Det vil gagne både enkeltmennesker og kommunen som helhet.