– Æ lura på om det står en egen bruksanvisning i disse gul/grønne kondomdraktene som iler forbi?

Åpen linje lørdag