- Vi nordlendinger skal jo være så tøffe og si at vi står han av uansett vær.

Av